ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

ทอดกฐินที่เมืองเลย…
“ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินี มงคล ยุคล อมาตยกุล” ประทานผ้ากฐินให้ วัดป่าสุทธาราม (บ้านไร่ทาม) ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพระครูสุมนคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาราม เป็นประธาน(ฝ่ายสงฆ์)พร้อมด้วยนายประคุณ พัฒกุล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาป่าซาง (ฝ่ายฆราวาส) เป็นประธานทอดผ้าพระกฐิน โดยมีนายเดช จันทนา รองนายกเทศบาลนาอาน นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภาคแห่งประเทศไทย(สภท.53ปี)
นางจารุนิภา ศรีกิ่งแก้ว(เจ้เล็ก) นายตรี-นางรุ่งตะวัน จันทร์สว่าง นายทองหนัก-นางปราณี จันทร์สว่าง นายธีระเดช-นางชฎาภรณ์ ตันคำฮอม และกลุ่มแม่บ้าน-ประชาชน บ้านไร่ทาม ที่มาร่วมแห่องค์กฐิน และฟ้อนรำในงานทอดกฐินมหากุศล ในครั้งนี้ โดยได้ยอดเงินทำบุญรวม 231,510.75 บาท นำมอบให้กับ วัดป่าสุทธาราม (บ้านไร่ทาม) ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อไปใช้ ในกิจกรรมของสงค์ ต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สาธุ…

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959