ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ทอดกฐินที่เมืองเลย…
“ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินี มงคล ยุคล อมาตยกุล” ประทานผ้ากฐินให้ วัดป่าสุทธาราม (บ้านไร่ทาม) ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพระครูสุมนคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาราม เป็นประธาน(ฝ่ายสงฆ์)พร้อมด้วยนายประคุณ พัฒกุล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาป่าซาง (ฝ่ายฆราวาส) เป็นประธานทอดผ้าพระกฐิน โดยมีนายเดช จันทนา รองนายกเทศบาลนาอาน นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภาคแห่งประเทศไทย(สภท.53ปี)
นางจารุนิภา ศรีกิ่งแก้ว(เจ้เล็ก) นายตรี-นางรุ่งตะวัน จันทร์สว่าง นายทองหนัก-นางปราณี จันทร์สว่าง นายธีระเดช-นางชฎาภรณ์ ตันคำฮอม และกลุ่มแม่บ้าน-ประชาชน บ้านไร่ทาม ที่มาร่วมแห่องค์กฐิน และฟ้อนรำในงานทอดกฐินมหากุศล ในครั้งนี้ โดยได้ยอดเงินทำบุญรวม 231,510.75 บาท นำมอบให้กับ วัดป่าสุทธาราม (บ้านไร่ทาม) ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อไปใช้ ในกิจกรรมของสงค์ ต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สาธุ…

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959