องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการตามแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0
1006
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการตามแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องศรีวิชัย ab โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 300 คน ได้รับเกียรติจาก นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย/ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมเสวนาหัวข้อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรค และข้อทักท้วงต่างๆ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิเช่นบ่อน้ำพุร้อนท่าสะท้อน สวนสาธารณะเกาะลำพู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เก่ง / นสพ.ประชาไท สุราษฎร์ธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959