ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธง หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมยืนตรงเคารพธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน

เบิ้ม เมืองนนท์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959