ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

นาย ยุทธพล องอาจสิทธิชัย นายอำเภอ เมืองนนทบุรี รับมอบค่าใช้จ่ายค่าตัดชุด อาสาสมัครรักษาดินแดน ของจังหวัดนนทบุรี ในการป้องกันอาชญากรรม โดยมีท่าน สจ.สมคิด มากวงษ์ และท่าน สจ.ประสาท จันทร์ใบเล็ก เป็นผู้มอบค่าใช้จ่าย ค่าตัดชุด ให้กับอำเภอเมืองนนทบุรี

เบิ้ม เมืองนนท์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959