ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ภาพงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน (Dinner Talk)
“รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน (Clean Business, Sustainable Thailand)” ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

เบิ้ม เมืองนนท์/รายงาน

cr. สุทนต์ กล้าการขาย

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959