ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

จิตอาสาพิทักษ์ชุมชนช่ายเหลือกิจการตำรวจ สน.นางเลิ้ง วันที่ 23 กันยายน2560 ณ.โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์โดย พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.1 ได้เดินทางไปเปิดการฝึกอบรมขี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมี พ.ต.อ กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผกก.สน.นางเลิ้ง พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ รอง ผกก.ปฯสน.นางเลิ้ง พ.ต.ท.กิตติ บุญแสน สวป.สน.นางเลิ้ง นาย สุพจน์ หนูเนียม ประธาน กต.ตร.คณะกรรมการ กต.ตร. คณะ กต.ตร.ที่ปรึกษาและข้าราชการตำรวจนางเลิ้งได้พบปะและพูดคุยผู้ที่มาร่วมโครงการจิตอาสาที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยมีชุมชนสถานประกอบการจักรยานยนรับจ้างอาสาสมัคตำรวจบัานและประชาชนทุกภาคส่วนได้แบ่งเป็น4กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มให้เสนอความคิดเห็นและขี้แนะแนวทางว่าจะแก้ไข้อาชญากรรมและยาเสพติดตามชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ สนนางเลิ้งให้ลดน้อยลงได้อย่างไรและตัองการให้เจ้าหนัาที่ปฏิบัติอย่างไร รุ่งประชาไทรายงาน

รุ่ง นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959