ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

วันนี้ 20 กันยายน 2560 เวลา10.00 ที่ กรมพลาธิการทหารบก จ.นนทบุรี พลเอกสิริศักดิ์ วรเจริญ ประธานที่ปรึกษา กองทัพบกรับการเทิดเกียรติในพิธีสวนสนามอำลาชีวิตราชการของทหารเหล่าพลาธิการ ประจำปี2560 โดยมี พลโทพิษณุ บุญรักษาเจ้ากรมพลาธิการทหารบกพร้อมด้วยคณะจัดพิธีสวนสนาม เทิดเกียรติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และลูกจ้างประจำ จำนวน 122 นาย

เบิ้ม เมืองนนท์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959