ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายชวลิต ปราบพาล นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี โครงการ ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง กล่าวรายงานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ และได้จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา จำนวน 100 ต้น , ต้นหญ้าแฝก 20,000 ต้น ณ.บริเวณพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่ายางขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาศนี้ค่ะ

คชสาร เมืองเพชร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959