ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรีเขต1 นางพนิดา อุสายพันธ์ กล่าวต้อนรับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านนิสิต จันทร์สมวงศ์ ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเป็นประธานขบวนการเดินจัดเก็บขยะและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์คลองบางตลาด ณ รร.ประชาอุปถัมภ์ โดยเริ่มเดินจาก รร.ประชาอุปถัมภ์ถึงชุมชนประชานิเวศน์ 2ระยะ 3
ประกอบไปด้วยคณะนักเรียน ครูในโรงเรียน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และชมรมรักษ์คลองบางตลาด ร่วม500 คน ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น.
ภายใต้โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคลองบางตลาด โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นนทบุรี

เบิ้ม เมืองนนท์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959