ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ขอฝากนักกิจกรรมจิตอาสาไว้ท่านนึงถ้าผ่านไปพบเห็นช่วยๆร่วมกันสมทบทุนกันนะค่ะ

(ปิยะ มหานคร)
ชื่อ นายธรรมธร เกิดแปลงทอง
ฉายา ปิยะ มหานคร อาชีพ นักร้องอิสระ/จิตอาสามหาชน อาศัยอยู่ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (ปัจจุบัน อยู่ กทม.) มีพี่น้อง 4 คน เป็นบุตรคนที่ 3 ของคุณพ่อเก้นและคุณแม่บุญมี เกิดแปลงทอง ปัจจุบันอายุ 43 ปี เริ่มทำงานโครงการจิตอาสาครั้งแรกในปี 2543 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
# มีเจตนารมณ์แน่วแน่กับการเดินทางทั่วประเทศ ที่ได้เห็นจากภาพเหตุการณ์จริงบางอย่าง เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ห่างไกลทุรกันดารและด้อยโอกาส ของทุกภาคในประเทศไทยที่ทางราชการอาจไปไม่ถึง(ยังมีอยู่จริงๆ)
#ปัจจุบันได้ตั้ง“กลุ่มจิตอาสามหานคร” ขึ้นมากับเพื่อนๆอีก 2 คนคือ คุณกชกร นุชกำบัง(นิ่ม มหานคร) ร้านสุวรรณเภสัช อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
อาจารย์สุริยา บัวบาน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และเพื่อนๆชาวเฟสบุ๊คอีกหลายๆท่านเข้าร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อจัดทำโครงการ ๙ เพื่อน้องผู้ห่างไกลทุรกันดารและด้อยโอกาส ให้กับโรงเรียนห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ต.เมืองแปลง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
#โดยการเล่นดนตรีเปิดหมวกและตั้งกล่องของโครงการฯเพื่อขอรับบริจาคและสิ่งของปัจจัยอื่น จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่ทางโรงเรียนขาดแคลนขอความอนุเคราะห์มา
#และได้ทำงานให้กับ+โครงการใจฟ้า ดนตรีเปิดหมวกธรรมะสัญจรเพื่อผู้ติดเชื้อHIV. และเด็กกำพร้า คนชราที่ถูกทอดทิ้ง 3000 กว่าชีวิต โดยการนำของ หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ(พระราชวิสุทธิประชานาถ) วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ด้วยการเล่นดนตรี
#ปัจจุบัน มีผลงานเพลงชื่อ โลกสวย ได้รับการสนับสนุนจากคุณคี้ CEO ผู้ที่มีจิตใจดีมากมาย(Kee Khumsaeng)

เก่ง/ นสพ.ประชาไท : รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959