ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สมเด็จวัดระฆัง ที่พบ จันทบุรี

สมเด็จไกเซอร์ ชุดนี้ ปลุกเสก 3 พรรษา สร้างปี พ.ศ.2390 ตอนสมเด็จโตอายุ 60 พรรษา พระสมเด็จไกเซอร์ชุดนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นในส่วนกลาง แต่จะพบเจอที่ อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

พระสมเด็จไกเซอร์ชุดนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นในส่วนกลาง แต่จะพบเจอที่ อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
สมเด็จไกเซอร์ ชุดนี้ ปลุกเสก 3 พรรษา สร้างปี พ.ศ.2390 ตอนสมเด็จโตอายุ 60 พรรษา พระสมเด็จไกเซอร์ชุดนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นในส่วนกลาง แต่จะพบเจอที่ อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

สันนิษฐานว่า ก่อนพระนางสุนันทาเทวี มเหสี รัชกาลที่ 5 สิ้นชีพิตักษัย รัชกาลที่ 5 จะนำพระไกเซอร์ชุดนี้มา บรรจุในเจดีย์อลงกรณ์ น้ำตกพลิ้ว แต่พอพระนางสุนันทาเทวี สิ้นชีพิตักษัย เสียก่อน รัชกาลที่ 5 เลยไม่ได้เสด็จมาจันทบุรี อีกเลย พระชุดนี้เลยอยู่ที่บ้านที่พระองค์มาพัก คือบ้านของต้นห้องของพระนาง สุนันทาเทวี ที่เป็นชาวแหลมสิงห์

ขอบพระคุณขอมูล จาก คุณ วิวัฒน์ ธีระพงษ์พันธ์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959