ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวานนี้ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เปิดโครงการดี ๆ ให้กับเด็กนักเรียนภายในตำบลบางคูรัด กับโครงการเยาวชนต้นแบบ รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้ให้กับเด็ก ๆ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เด็ก ๆ มีความรู้ความเข้าใจและนำความรู้ไปใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบลบางคูรัดของเราค่ะ

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959