ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
sacit หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เผยภารกิจสำคัญ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม มุ่งขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

วันนี้ (3 ส.ค.65) เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Sacit Library สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ต.ช้างใหญ่  อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา  นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย  เป็นประธานเปิดงาน “บทบาทการดำเนินงานของ Sacit เพื่อขับเคลื่อนศิลปหัตถกรรมไทย” โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมุ่งขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ เน้นย้ำ ภารกิจสำคัญ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม บูรณาการทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้งานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุม สร้างรายได้  สร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ ควบคู่การสร้างคุณค่าในงานศิลปหัตถกรรมไทย

sacit หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เผยภารกิจสำคัญ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม มุ่งขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

ด้าน นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เปิดเผยว่า sacit หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจในด้านการยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะ มีขอบเขตภารกิจที่กว้างขึ้น  โดยดูแลผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีบทบาท 3 ด้าน คือ สืบสาน สร้างสรรค์ และส่งเสริม งานศิลปหัตถกรรมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืน

sacit หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เผยภารกิจสำคัญ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม มุ่งขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ
sacit หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เผยภารกิจสำคัญ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม มุ่งขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

นอกจากนี้ sacit ยังมีการดำเนินงานอื่นๆ เพื่อสร้างกระแสให้คนรุ่นใหม่ หันมาใช้งานศิลปหัตถกรรมไทยเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ Friend of sacit ที่เป็นศิลปิน ดาราชื่อดังระดับประเทศ มาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ในการแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่สนใจในการเลือกซื้อและเลือกใช้งานศิลปหัตถกรรมไทยในชีวิตประจำวัน โดยสร้างการรับรู้และสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใหม่ๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

sacit หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เผยภารกิจสำคัญ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม มุ่งขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

และอีกกิจกรรม คือ การประกวดผ้าไทย  ใส่ได้ทุก Gen ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ส่งผลงานการออกแบบตัดเย็บชุดจากผ้าไทย และส่งผลงาน  เข้ามาร่วมประกวดชิงเงินรางวัล และมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจกับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำระดับประเทศ  ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาลองเรียนรู้ในกระบวนการและขั้นตอนของการสร้างสรรค์ รับรู้ในคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมไทย และได้ทำงานร่วมกันกับช่างฝีมือและชุมชนผู้ผลิต อีกด้วย

sacit หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เผยภารกิจสำคัญ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม มุ่งขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959