ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3-1/2565 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3-1/2565 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3-1/2565 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3-1/2565 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3-1/2565 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ 2565 ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ นนทบุรี คุณสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3-1/2565 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3-1/2565 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3-1/2565 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3-1/2565 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

โดยมี ดร.สุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานกลุ่มร่วมในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายคือความร่วมมือของ 4 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ เพื่อแสวงหาข้อสรุปความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดที่โดดเด่น หรือมีอัตลักษณ์ใกล้เคียงกัน

การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3-1/2565 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
การประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลครั้งที่ 3-1/2565 นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ

โดยการเน้นที่การท่องเที่ยวและการเกษตร โดยประสานไปยังการท่องเที่ยว เพื่อหาช่องทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทางน้ำซึ่งแต่ละจังหวัดมีสายน้ำลำคลองเชื่อมต่อกัน เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ จากการประชุมหารือเป็นอย่างมากและก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพการประชุมหารือในลักษณะนี้ในคราวต่อไป

แดง กาญจนา สมศักดิ์ เบนซิน ทีมข่าวประชาไทนิวส์ออนไลน์รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959