ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ

งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่วัดสุธรรมวดี เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้จัดงานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้ให้แก่กองทัพมอญ เพื่อเป็นสวัสดิการในกองกองทัพมอญเป็นจำพวกเสบียงอาหาร ที่จำเป็น

งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
รวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่ กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
รวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่ กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
รวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่ กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
รวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่ กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
รวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่ กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ

ในทุก 6 เดือน จะมีการประชุมชาวมอญในเขตปริมณฑลเช่นกรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการสมุทรสาคร และตามกติกาคือชาวมอญจะมอบเงินให้กับกองทัพคนละ 100 บาทต่อเดือน ซึ่งคณะกรรมการที่จัดงานยังได้รณรงค์ให้ชาวมอญทั้งหลายช่วยกันร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมครั้งนี้

งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ
งานรวมใจชาวมอญในเมืองไทยเพื่อสนับสนุนรายได้แก่กองทัพมอญ

ดูภาพต่อได้ที่ https://www.facebook.com/104409458867018/posts/140185631956067

สมศักดิ์ เบนซิน ประชาไทนิวส์ออนไลน์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959