ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
KERRA เคอร่า เปิด สนง.แห่งใหม่ ยิ่งใหญ่ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ดร.ภัทร์ หนังสือ ประธานกรรมการบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดและเวชกรโอสถ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ “ยาเคอร่า” ได้ทำบุญขึ้นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ฌ อาคารเวชกร เลขที่ 19/136-138 เมืองทองธานี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมุมธโช) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อาคารเวชกรซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ บริษัท อีสเทิร์นเฮิร์บ จำกัด เป็นอาการสูง 3 ชั้น อยู่ติดริมทางด่วนสายแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี ใกล้กับศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในอาคารประกอบไปด้วยสำนักงานของบริษัทฯ พิพิธภัณฑ์เครื่องยาไทย ซึ่งจัดแสดงเครื่องยาไทย ตำรับยาผง ตำรับยาหม้อชนิดต่าง ๆ

KERRA เคอร่า เปิด สนง.แห่งใหม่ ยิ่งใหญ่ เมืองทองธานี

ที่สำคัญ คัมภีร์ยาโบราณที่เป็นสมุดข่อย สมุดไทย สมุนไพรกว่า 1,000 ชนิด หินบดยาโบราณ รางบดยา หม้อต้มยาโบราณ นิทรรศการประวัติการแพทย์แผนไทย รวมทั้งจัดแสดงตำรับยาต้ม 9 หม้อ ที่เคยใช้ในโรงศิริราชพยาบาล (หรือโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน) สำหรับการบำบัดความป่วยไข้ต่าง ๆ ของประชาชนอย่างครอบคลุมตั้งแต่ ก่อเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2431 แต่ภายหลังนั้นตำรับยาได้สาบสูญไป มีสวนสมุนไพรกว่า 300 ชนิด

KERRA เคอร่า เปิด สนง.แห่งใหม่ ยิ่งใหญ่ เมืองทองธานี

สำหรับการศึกษาและเรียนรู้ทางค้านแพทย์แผนไทยและยาไทยสำหรับประชาชนเพื่อการศึกษาและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสหคลีนิดศูนย์การแพทย์แผนไทยพัฒนา รับตรวจรักษาโรดทั่วไป โดยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย โดยเน้นการจ่ายยาสมุนไพรตามทฤษฎีแพทย์แผนไทยเป็นหลักและสถาบันแพทย์แผนไทยพัฒนา

KERRA เคอร่า เปิด สนง.แห่งใหม่ ยิ่งใหญ่ เมืองทองธานี

ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำหน้ที่ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งการวิจัยพัฒนายาไทยเพื่อรับการวิจัยทดลองทางวิยาศาสตร์ เพื่อสร้างความยอมรับและถูกนำมาใช้ในวงกว้างในการรักษา ส่งเสริมสุขภาพของคนไทยและผู้คนทั่วโลก

KERRA เคอร่า เปิด สนง.แห่งใหม่ ยิ่งใหญ่ เมืองทองธานี

บุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการได้ใน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.โดยสามารถนัดหมายเข้าชมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 099-245-8080

สมศักดิ์ น.ส.พ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959