ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565 คุณพ่อธเนศ กล่อมน้อย และคุณแม่ มิตตา สุนะหงส์ ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการอุปสมบทให้กับ นายชายชาญ กล่อมน้อย ซึ่ งเป็นบุตรชาย คนที่ 2 และเป็นคนสุดท้องของครอบครัว

พิธีจัดขึ้น ตามประเพณีของชาวมอญ แถบย่านอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อัน เป็น อำเภอ ชายแดน ระหว่างไทยกับพม่า

งานบวชพระ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย

พิธีบวช จัดขึ้นด้วยความเรียบง่าย โดยพิธีแห่ จัดขึ้นที่สะพานไม้ อันนี้ชื่อเสียง ของหลวงพ่ออุตตมะ และอำเภอสังขละบุรี ท่ามกลางผู้มีจิตศรัทธา ร่วมขบวนแห่ กันอย่างคับคั่ง

งานบวชพระ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย

โดยพิธีอุปสมบท จัดขึ้นที่วัดวังก์วิเวการาม บ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ของหลวงพ่ออุตตมะ ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ พี่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง ของชาวมอญ กะเหรี่ยง พม่า และชาวไทยทั่วประเทศ

งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย
งานบวชพระชายมอญ ครั้งสำคัญของอำเภอสังขละบุรี นายชัยชาญ กล่อมน้อย

ทางคุณพ่อธเนศ กล่อมน้อย และคุณแม่ มิตตา สุนะหงส์, ใคร่ขอขอบคุณ ผู้มีจิตศรัทธา ที่มาร่วมงาน อุปสมบท บุตรชาย เป็นอย่างสูง มาณโอกาสนี้

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959