ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร กอ "ก้าวหน้า ร่ำรวย อำนวยโชคลาภ"

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เชิญชวนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร ก อ “ก้าวหน้า ร่ำรวย อำนวยโชคลาภ”

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร กอ "ก้าวหน้า ร่ำรวย อำนวยโชคลาภ"

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางบุศรา วงศ์กำแหง ขนส่งจังหวัดนนทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร ก อ “ก้าวหน้า ร่ำรวย อำนวยโชคลาภ”

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร กอ "ก้าวหน้า ร่ำรวย อำนวยโชคลาภ"

ด้วยวิถีใหม่แห่งการประมูล NEW NORMAL Auction ประมูลทางอินเตอร์เน็ต ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประมูลได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.tabienrod.com ปิดประมูล วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร กอ "ก้าวหน้า ร่ำรวย อำนวยโชคลาภ"

รายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสนับสนุน ส่งเสริมความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนและที่สำคัญ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร กอ "ก้าวหน้า ร่ำรวย อำนวยโชคลาภ"

ใช้รถทะเบียนนนทบุรี ภาษีกลับมาพัฒนานนทบุรี” สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนโทร.1584 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี โทร.0 2591 4079, 0972476470

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีเชิญชวนเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร กอ "ก้าวหน้า ร่ำรวย อำนวยโชคลาภ"

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุร

กาญจนา สุภารมย์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959