ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบเกียรติบัตร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบเกียรติบัตร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น

รางวัลจากกระทรวงมหาดไทย เกียรติบัตรผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นผู้นำอาสาดีเด่นด้านการขับเคลื่อนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี65 เป็นรางวัล ของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมอบประกาศนียบัตรโดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่าน สมคิด จันทมฤก มอบให้ท่านอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้มอบรางวัล ปีนี้มีผู้เข้ารับเกียรติบัตร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 12 ท่าน และเมื่อปี2561 กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ก็ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับ นางกาญจนา สุภารมย์ เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบเกียรติบัตร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น

ในการนี้ นางกาญจนาสุภารมย์ได้รับรางวัลจากกระทรวงมหาดไทยเกียรติบัตรผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นด้านการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 65 เป็นเกียรติบัตรของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมอบให้ โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ท่านสมคิด จันทมฤก มอบให้ท่านอภิชัยอร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นางกาญจนาสุภารมย์และในปีนี้มีเข้าร่วมรับ เกียรติบัตรจำนวน 12 ท่าน

กาญจนา สุภารมย์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959