ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน “กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ” นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์” Pracharthai Happy Workshop Seminar  ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14 30 น.นาย รวีโรจน์ นิวัฒนากูล บรรณาธิการ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ พร้อมด้วย ผู้สื่อข่าวแต่ละจังหวัด กว่า 50 ชีวิต เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพการทำงานของวิชาชีพสื่อมวลชนในหัวข้อการทำงานต่างๆ

สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

หนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์ออนไลน์ เป็นหนังสือพิมพ์รายเดือน จัดพิมพ์จำนวน 20 หน้า และประชาสัมพันธ์ในเพจหนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์ออนไลน์และเว็บไซต์ “www.pracharthai.com” เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้สื่อข่าวของเราจำนวนมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เข้ามาร่วมงาน

สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ด้วยในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำรงชีพค่อนข้างจะต้องระมัดระวังตัวในทุกๆ ด้าน ทุกอาชีพ โดยเฉพาะสื่อมวลชน ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าว ช่างภาพหรือแม้แต่พิธีกรข่าว

สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ในการนี้ทางหนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จึงได้ตระหนักถึงปัญหาและข้อระวังต่างๆ ในการทำงานและปลูกจิตสำนึกในความรักและความผูกพันองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรรู้สึกรักและเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน จึงได้ส่งเสริมและจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการทำงานต่อองค์กร

สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สื่อข่าวแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสพบปะทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และปรึกษาประเด็นปัญหาการทำงานที่มีความแตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ซึ่งทุกคนเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่ช่วย ขับเคลื่อนให้องค์กรเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข่าวข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมให้ประชาชนในสังคมได้รับรู้ โดยมีผู้สื่อข่าว เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสำคัญในกระบวนการสื่อสารต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อต่างๆ “มาตรการความปลอดภัยในการทำงานของสื่อ” ให้กับผู้สื่อข่าว ให้มีความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนในขณะลงพื้นที่ทำข่าวได้อย่างปลอดภัยในรูปแบบใหม่ “New Normal” และมีอาจารย์ สุเทพ ธีรศาสตร์ คุณสุเทพก่อตั้ง HERBENZYME Co. , Ltd. บริษัท เฮอเบนไซม์ ผู้มีประสบการณ์หลายสิบปีในการศึกษา เอนไซม์โปรไบโอติก พรีไบโอติก เห็ดสมุนไพรและสมุนไพร มาให้ความรู้เรื่อง โรคต่างๆ สาเหตุของการเกิดโรค และเรื่องของโควิด-19

สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โดยจัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านสวนขวัญ ริมเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พร้อมทั้งได้นำสิ่งของและถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอด่านช้างดูวีดีโอได้ด้านล่างนี้

สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ทีมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดหนองม่วง  ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ร่วมถวายผ้าป่า และถวายสังฆทานอุทิศให้กับเพื่อนผู้สื่อข่าวของ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ที่ได้เสียชีวิต คุณเอกมล วงศ์ขวัญ (เบิ้ม เมืองนนท์) และร่วมกราบขอพรหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด

สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
สานสัมพันธ์สัญจร ด้วยรัก ผูกพัน หัวใจเดียวกัน "ประชาไทนิวส์ออนไลน์ปันสุข ครั้งที่1" นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ในการนี้ทางหนังสือพิมพ์ฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดต่างๆ อาทิ การไฟฟ้าวังน้อย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต3 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง สท.กาญจนา สุภารมย์ สมาชิกเทศบาล บางบัวทอง จ.นนทบุรี และท่านผู้ใหญ่ใจดี พล.ต.สมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธิ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายวีระ กล่ำสนอง นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด นายบุญมา เชื้อจีน สมาชิกเทศมนตรี ตำบลบางหลวงและอีกหลายๆ ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยดี ทางคณะกรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์ฯ จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ทีมข่าวประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959