ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

สมาคมนายร้อยกำลังสำรอง (ประเทศไทย) โดย พล.อ.ประสูตร รัศมีแพทย์ นายกสมาคมฯ ขอเชิญร่วมบูชาสิ่งมงคลสักการะ พระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมรุ่น 72 พรรษา ปี 2542 รายได้สมทบทุนสมาคมนายร้องกำลังสำรอง(ประเทศไทย) เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล​

ความเป็นมาการจัดสร้าง พระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือที่คนไทยรู้จักท่านในนาม “เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งท่านเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก มีหลักฐานเป็นรูปเคารพหลายปางมานานนับพันปี ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ยากจนเข็ญใจ เจ็บไข้ได้ป่วย มีอิทธิปาฏิหาริย์ ปรากฏแก่ผู้ที่เลื่อมใส ศรัทธา เคารพบูชาท่านเป็นที่ประจักษ์

ขอเชิญร่วมบูชาสิ่งมงคลสักการะ พระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมรุ่น 72 พรรษา ปี ๒๕๔๒ โดยสมาคมนายร้อยกำลังสำรอง (ประเทศไทย)

​เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 50 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในปี 2542 กองทุนเทิดพระเกียรติ ได้จัดสร้างพระรูปพระโพธิสัตกวนอิม หรือที่คนไทยรู้จักท่านในนาม “เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งท่านเป็นพระโพธฺสัตองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก มีหลักฐานเป็นรูปเคารพหลายปางมานานนับพันปี ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ยากจนเข็ญใจ เจ็บไข้ได้ป่วย มีอิทธิปาฏิหาริย์ ปรากฏแก่ผู้ที่เลื่อมใส ศรัทธา เคารพบูชาท่านเป็นที่ประจักษ์

​การจัดสร้างพระรูปพระโพธิสัตกวนอิม ครั้งนั้น ทางคณะกรรมการกองทุนเทิดพระเกียรติ ได้ดำเนินการมอบให้สถาบันศิลปกรรมที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ท่านสวัสดิ์ โชติพานิช ประธานกรรมการ ได้เดินทางไปตรวจรูปแบบ (องค์ขนาดเล็ก ขนาด 32 มิลลิเมตร และ 19 มิลลิเมตร ได้จำลองแบบจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ส่วนตัว ในประเทศอังกฤษ) และได้นำมวลสารสำคัญจำนวนมาก โดยเฉพาะ ผงธูปศักดิ์สิทธิจากวัดพระโพธิสัตว์กวนอิม เกาะผู๋เถาซัน ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา 1 ใน 4 แห่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาผสมและจัดทำโดยกรรมวิธีขั้นสูง เพื่อมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคทรัพย์ ในการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ซึ่ง คณะกรรมการสมาคมนายร้อยกำลังสำรอง(ประเทศไทย) ได้บูชาและเก็บรักษามานับเนื่องเป็นเวลา 22 ปี

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการฯ จึงได้นำพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่เก็บรักษาไว้ นำมามอบให้พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ นายกสมาคม ฯ เพื่อมอบแด่ผู้ร่วมบริจาคให้แก่สมาคมนายร้อยกำลังสำรอง(ประเทศไทย) ในมูลค่า ชุดละ 2,499 บาท จำนวน 5,000 ชุด

ขอเชิญร่วมบูชาสิ่งมงคลสักการะ พระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมรุ่น 72 พรรษา ปี ๒๕๔๒ โดยสมาคมนายร้อยกำลังสำรอง (ประเทศไทย)

การพิธีมังคลาภิเษก

​พระรูปพระโพธิสัตกวนอิม ได้มีพิธีมังคลาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ 2542 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ เวลา 17.19 น.

โดยมี เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระสงฆ์ รวม 2542 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระเกจิภาวนาจารย์ 108 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต การร่วมบริจาคบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม รุ่น 72 พรรษา

​ท่านผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาค ที่ บัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เลขที่ 271-2-26843-8 ชื่อบัญชี สมาคมนายร้อยกำลังสำรอง(ประเทศไทย)

บริจาคบูชาชุดละ 2,499 บาท (1 ชุด มีพระรูป 2 องค์ ขนาด 32 มิลลิเมตร และ 19 มิลลิเมตร) บรรจุในกล่องแปดเหลี่ยม

ขอเชิญร่วมบูชาสิ่งมงคลสักการะ พระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมรุ่น 72 พรรษา ปี ๒๕๔๒ โดยสมาคมนายร้อยกำลังสำรอง (ประเทศไทย)

รายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากโารคโควิด-19 และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และใช้ในกิจการสมาคมนายร้อยกำลังสำรอง แห่งประเทศไทย

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959