ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ และชุมชนบ้านศาลเจ้า อ.เมือง จ.ปทุมธานี “พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานีและ พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก.ฯ “ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค” จนท.ชุดปฏิบัติการ (ปักกลด) และผู้ป่วยติดเตียง

พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ "ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค" จนท.ชุดปฏิบัติการ (ปักกลด) และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ และชุมชนบ้านศาลเจ้า

วันที่ 10 มิ.ย.2564 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก.ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (ปักกลด)” ของ สภ.เมืองปทุมธานี ณ ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ ม.1 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมี พ.ต.อ.ปัณณพัฒน์ เดชโชติพิสิฐ ผกก.สภ.เมืองปทุมธานีนายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล นายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บางขะแยง น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางสมคิด ปานบุญ ผอ.รพ.สต.บางขะแยง น.ส.จันทิมา เปลี่ยนนิกรกำนัน ต.บางขะแยง นางปทุมรัตน์ ธรรมโม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 น.ส.ชนภรณ์ สังข์ทนา ผู้ประสาน ปปส.ภาค 1 จนท.ชุดชุมชนยั่งยืนฯจนท.ที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน

พล.ต.ต.ชยุตฯ ได้แนะนำตัวและกล่าวขอบคุณ จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.สาธารณสุขและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมและขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมกับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางการดำนินการตลอดจนการบูรณาการตามโครงการดังกล่าว มอบเงินจำนวนหนึ่งให้ผู้นำชุมชน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการทำกิจกรรมในชุมชน มอบเงินให้ จนท.ชุดชุมชนยั่งยืน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสา ร่วมกับ จนท.ชุดชุมชนยั่งยืนและ จนท.อสม.โดยมอบหนังสือคู่มือประชาชน หน้ากากอนามัยและสเปรย์ แอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการดังกล่าว

พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ "ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค" จนท.ชุดปฏิบัติการ (ปักกลด) และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ และชุมชนบ้านศาลเจ้า
พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ "ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค" จนท.ชุดปฏิบัติการ (ปักกลด) และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ และชุมชนบ้านศาลเจ้า

หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เงินสดและสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ที่ชุมชนบ้านศาลเจ้า ม.7 ต.บางคูวัด และ ด.ต.บำรุง ศรีสงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปทุมธานี บริเวณห้องพัก ชั้น 4 แฟลตข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและพิการ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้กำลังใจการดำรงชีวิตต่อไป

พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ "ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค" จนท.ชุดปฏิบัติการ (ปักกลด) และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ และชุมชนบ้านศาลเจ้า

รถเมล นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959