ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี – รอง ผอ.ฝ่ายกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ รพ.ปทุมธานี รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จาก บ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จก.

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี - รอง ผอ.ฝ่ายกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ รพ.ปทุมฯ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จาก สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี - รอง ผอ.ฝ่ายกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ รพ.ปทุมฯ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จาก สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ นพ.เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์ รอง ผอ.ฝ่ายกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ รพ.ปทุมธานี ร่วมรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบ High Flow จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จากบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี - รอง ผอ.ฝ่ายกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ รพ.ปทุมฯ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จาก สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น

นำโดย นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ นายถนาจศักดิ์ ดวงทิพย์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานขายภาคกลางและใต้ และนางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส บริหารภาพลักษณ์องค์กร เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ใน รพ.ปทุมฯ ต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี - รอง ผอ.ฝ่ายกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ รพ.ปทุมฯ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จาก สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น

หลังจากนั้น นายกิตติโชค ช่างเพชรผล หัวหน้าผู้สื่อข่าว จ.ปทุมธานี เป็นตัวแทนของ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ได้เข้าพบนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อแนะนำตัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี - รอง ผอ.ฝ่ายกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ รพ.ปทุมฯ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จาก สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น

และมอบ นสพ.ประชานิวส์ออนไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อสนับสนุน และช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐในจังหวัดปทุมฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี - รอง ผอ.ฝ่ายกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ รพ.ปทุมฯ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท จาก สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น

จากนั้น ผู้ว่าฯ รับและให้เกียรติถ่ายรูปกับผู้สื่อข่าวเป็นที่ระลึก และฝากขอบคุณบรรณาธิการของ นสพ.ประชานิวส์ออนไลน์ (คุณรวีโรจน์ นิวัฒนากุล) มา ณ โอกาสนี้

รถเมล ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959