ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิชัยพัฒนา กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) พระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราไหลสูง(High Flow) 15 เครื่อง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิชัยพัฒนา กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รพ.ปทุมธานี มีนายแพทย์ สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ กล่าวรายงาน

ต่อจากนั้น ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับมอบเครื่องออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy) พระราชทาน จำนวน 15 เครื่อง โดยมี นายนนทกร พุ่มกลอย ผอ.โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) เป็นผู้แทนพระองค์มอบ

จากนั้นผู้ว่าฯ รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลันพันอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณ จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 การแพทย์ คือ เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 15 เครื่อง แก่โรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ในขณะเดียวกันได้มีผู้ร่วมบริจาคสมทบ 2 แห่ง ได้แก่ ผู้บริหาร มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทยได้บริจาค AIRVO TM 2 เครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 5 เครื่อง และครอบครัวมินเซนแมชีนเนอรี่ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ บริจาคเครื่องให้ออกชิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy)  จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ รพ.ปทุมธานี

ก่อนจะเดินทางกลับ ผู้ว่าฯ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการซื้อประกันคุ้มครองให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีและ 7 กลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรังที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนใน จ.ปทุมธานี

รถเมล ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959