หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย ทุกคน
หน้าแรก region พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

1485
0
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้ วันจันทร์ที่ 21 ส.ค.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ10) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต และตรวจความพร้อมในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงคุณภาพกิจการรักษาความปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน และยกระดับงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ และมีสวัสดิการจากรัฐช่วยเหลือจากภาครัฐในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานอีกด้วย โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 5 มีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้าแล้วเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน เป็นการฝึกอบรมแบบพักค้างคืน เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน โดยมีขอบเขตวิชาหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน การจดจำตำหนิรูปพรรณและการสังเกตพิรุธ การตอบสนองเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้า การเขียนรายงาน การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายวิทยุ หลักการใช้กำลัง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการจราจร ตลอดจนการฝึกวินัยและการฝึกภาคสนามอื่น

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ต้องผ่านการอบรมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเสียก่อน เว้นแต่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 จะได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลา 3 ปี ผู้ที่ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959