ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ณ วัดหนองกระทุ่ม-หนองถ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีชาวนาซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ได้จัดขบวนแห่ยุ้งข้าว  มาถวายที่วัดเพื่อสืบสานประเพณีที่เคยสูญหายไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ว โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

สืบสานประเพณี "ผ้าป่าข้าวฝ่อน ข้าวเปลือก" ณ วัดหนองกระทุ่ม-หนองถ่ม

พระครูใบฎีกาอาทิตย์ อินฺทมุนี เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม เปิดเผยว่า ประเพณี “ผ้าป่าข้าวฝ่อน หรือข้าวเปลือก” ย้อนกลับไปประมาณเมื่อ 50 ปีที่แล้ว

สืบสานประเพณี "ผ้าป่าข้าวฝ่อน ข้าวเปลือก" ณ วัดหนองกระทุ่ม-หนองถ่ม

เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ทางวัดโดยมีคณะกรรมการ ชาวบ้าน ศิษย์วัด ก็จะออกบอกบุญเรี่ยไร่ผ้าป่าข้าวฟ่อนเพื่อเป็นการเริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยวอันเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่รื้อฟื้นประเพณีเก่า โดยขอรับบริจาคข้าวเปลือกตามกำลังศรัทธา

สืบสานประเพณี "ผ้าป่าข้าวฝ่อน ข้าวเปลือก" ณ วัดหนองกระทุ่ม-หนองถ่ม

สำหรับข้าวเปลือกทั้งหมด จะนำไปสีเป็นข้าวสาร เพื่อแจกเป็นของขวัญปีใหม่ บริจาคผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ร่วมถึงโรงเรียนและอนามัย โดยในปีนี้ได้ยอดข้าวเปลือก 193 กระสอบ น้ำหนัก 5,790 กิโลกรัม

สืบสานประเพณี "ผ้าป่าข้าวฝ่อน ข้าวเปลือก" ณ วัดหนองกระทุ่ม-หนองถ่ม

เฉลิมพล เวชอาภรณ์ / ศักดิ์ดา จุ้ยเจริญ นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959