ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านทุจริต คนรุ่นใหม่ใน concept 3 i แถมหัวใจต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร คุณสมนี สมไทยสกุล เจ้าของเวที Mr.Iconic ได้พาคณะผู้เข้าประกวด ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ใน concept 3 i แถมหัวใจต่อต้านการทุจริต

แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านทุจริต คนรุ่นใหม่ใน concept 3 i แถมหัวใจต่อต้านการทุจริต
แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านทุจริต คนรุ่นใหม่ใน concept 3 i แถมหัวใจต่อต้านการทุจริต

ร่วมงานแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านทุจริต เป็นประธานในพิธี

แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านทุจริต คนรุ่นใหม่ใน concept 3 i แถมหัวใจต่อต้านการทุจริต
แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านทุจริต คนรุ่นใหม่ใน concept 3 i แถมหัวใจต่อต้านการทุจริต

ทั้งนี้กิจกรรมแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริตที่มูลนิธิได้จัดขึ้นยังได้รับการสนับสนุนจาก กรุงเทพมหานคร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปตท.

แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านทุจริต คนรุ่นใหม่ใน concept 3 i แถมหัวใจต่อต้านการทุจริต

และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านทุจริต คนรุ่นใหม่ใน concept 3 i แถมหัวใจต่อต้านการทุจริต

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959