ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ เกษประทุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา

อบต.ด่านช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมให้การต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์  แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง ซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน ในการนำ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา

อบต.ด่านช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กล่าวน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563   

อบต.ด่านช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ณ  บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองดม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 16 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภายในกิจกรรมมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

อบต.ด่านช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

และการปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองดม อันเนื่องมากจากพระราชดำริ

อบต.ด่านช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
อบต.ด่านช้าง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ทีมข่าว นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี รายงาน Cr.ปิยะพงษ์ คำพุทธ

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959