ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค.2560 เวลา 05.00น.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการ,รองเลขาธิการฯ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการ,รองเหรัญญิกฯ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เดินทางสู่จังหวังดร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,และจังหวัดสกลนคร ใน (โครงการป่อเต็กตึ๊งห่วงใยชาวอีสานช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลด) ระหว่างวันที่ 20-23 ส.ค.60 เพื่อลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 2,900 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง 3 จังหวัด โดยความห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยฯ จาก คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ผู้ช่วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่บริหารฯ พนักงานฯ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ(ติดต่อประสานงาน เปิ้ล.RESCUE151 ดีส .RESCUE148.เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรฯ ร่วมลงพื้นที่) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ สายด่วน1418.

สุรเชษฐ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959