ปทุมธานี สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญแถลงการแสดงจุดยืน กรณีการชุมนุมประท้วง

0
1427
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ปทุมธานี สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญแถลงการแสดงจุดยืน กรณีการชุมนุมประท้วง วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญแถลงการแสดงจุดยืน กรณีการชุมนุมประท้วง

วันนี้เมื่อเวลา11.00น.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563ที่สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ เลขที่ 78/8 หมู่11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีกลุ่มเรียกร้องชุมนุมในทางการเมือง ดังที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น นายนรธา มณีนาค ในนาม นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ และ กลุ่ม TBT./InternationalTactical & Bodyguard Thailand. ซึ่งเป็นพันธมิตรเครือข่ายด้านงานอารักขาบุคคลสำคัญ ขอประกาศแถลง แสดงจุดยืนในบทบาทของสมาคมอารักขา บุคคลสำคัญ และพันธมิตร ดังต่อไปนี้

สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญแถลงการแสดงจุดยืน กรณีการชุมนุมประท้วง

1.สมาคมฯ และกลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อปกป้องสถาบัน และขอสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และจะปกป้องรักษา สถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญแถลงการแสดงจุดยืน กรณีการชุมนุมประท้วง

2. ขอวางตัวเป็นกลาง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด

สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญแถลงการแสดงจุดยืน กรณีการชุมนุมประท้วง

3.ไม่ได้ขัดขวางการชุมนุมและการเรียกร้องของกลุ่มคนที่ออกมาชุมนุม ตามสิทธิรัฐธรรมนูญที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่พวกเราไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่ไม่เคารพกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญแถลงการแสดงจุดยืน กรณีการชุมนุมประท้วง

4.ไม่สนับสนุนให้มีการใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้น

สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญแถลงการแสดงจุดยืน กรณีการชุมนุมประท้วง

5. สมาคมฯ และกลุ่ม ITBT ไม่มีส่วนรู้เห็นในการแสดงออกที่ขัดแย้ง และเห็นชอบในการนำเครื่องหมายโลโก้ หรือภาพที่ปรากฏว่าเป็นบุคคลสมาชิกของกลุ่มออกเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะในเชิงสัญลักษณ์ โดยไม่ใด้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย และ สิทธิส่วนบุคคล และอาจเป็นการสื่อที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะได้มีการแจ้งทักท้วงไปแล้ว

สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญแถลงการแสดงจุดยืน กรณีการชุมนุมประท้วง

มีผู้ลงชื่อดังนี้ 1.นาย นรธา มณีนาค นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ 2.นายวิชัย พาณิชย์ทองทวี กรรมการสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ 3.นายฉัตรชัย สิงธุสิงห์ ประธานกลุ่ม ITBT 4.นายนพดล หงส์จินตกุล ผู้บริหารกลุ่ม ITBT

สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญแถลงการแสดงจุดยืน กรณีการชุมนุมประท้วง

บุญส่ง วงค์แสง ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959