ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายสุชาติ สุกใส หัวหน้าขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี

เปิดอบรมพัฒนาจริยธรรมนักศึกษาขยายโอกาส/กาญจนบุรี กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรีเปิดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 นายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมให้แก่ทหารกองประจำการกองพลทหารราบที่ 9 ณ.ธรรมสถานค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยมีนายสุชาติ สุกใส หัวหน้าขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นยังมีพันโทภาสกร กานยะคามีน หัวหน้าฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 9 คณะวิทยากรมูลนิธิจิตตานุภาพ,คณะนายทหาร กำลังพล เจ้าหน้าที่กศน.เมืองและทหารกองประจำการเข้าร่วมอบรมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองตอบตามข้อตกลงความร่วมมือของกระทรวงกะลาโหมและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับนักศึกษาทหารกองประจำการให้มีวุฒิเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับ หลังการปลดประจำการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาสภาพจิตใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักการปฏิบัติหลักธรรมตามพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ได้อีกทางหนึ่งด้วย ศักดิ์ดา ข่าวอาชญากรรม/ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959