ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จัดแถลงข่าวงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน ​วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลาเพียงดิน ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี จัดงานแถลงข่าวเตรียมเปิดงานมหกรรม“ภูมิพลังแผ่นดิน”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ที่ทรงพระราชกรณียกิจพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

​นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานแถลงข่าวเปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาดิน ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น.

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการของขวัญจากดิน จัดแสดงเส้นทางการเรียนรู้ตามสายธารน้ำที่หลั่งไหลจากภูเขาอันอุดมสมบูรณ์ผ่านแนวคิด ดินให้ชีวิต(รักษ์ดิน น้ำ ป่า รักทรัพยากรแห่งชีวิต) ดินให้อาหาร (สร้างดินอุดม อาหารดีสม ไร่ นา สวน) และดินให้วิถี (บูชาพระแม่ธรณี วิถี ประเพณี วัฒนธรรม) นิทรรศการพิเศษจากภาคีความร่วมมือ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ นิทรรศการหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ นิทรรศการดินของพ่อ

นอกจากนี้ยังมีถ่ายทอดความรู้วิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 30 วิชา จากปราชญ์เกษตรทั่วประเทศ พร้อมกิจกรรมและนิทรรศการพิเศษบริเวณบ้านเรือนไทย 4 ภาค นำเสนอนิทรรศการดินดล ดลบันดาลชีวิต และกิจกรรมพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ร่วมเรียนรู้ อาทิ เปิดเข้าชมนิทรรศการทั้ง 5 พิพิธภัณฑ์ เพาะแจกแลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้ กิจกรรมภาพพิมพ์ ประคบทอง เกมงานวัดย้อนยุค การแสดงดนตรีจากน้องๆโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง จ.บุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคนไทยพกถุงผ้ามา ชม ช้อป สินค้าเกษตร อาหารพื้นบ้าน คาว หวานกว่า 300 บูธ ”

ในวันเดียวกันนี้มีตัวแทนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จำนวน 4 ท่านได้ร่วมแถลงข่าวในการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ขวัญชัย รักษาพันธ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2555 สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เชี่ยวชาญ ด้านประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับดิน มาเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการบูชาพระแม่ธรณี ความเชื่อในการขอขมาดินก่อนการทำเกษตร อาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ เกษตรกรผู้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก ลงมือปฏิบัติจริงจนประสบความสำเร็จมาส่งต่อความรู้และประสบการณ์เรื่องจุลินทรีย์พลังง้วนดินบำบัด และฟื้นฟูดิน อาจารย์เฉลิม พีรี ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ปี 2559

ผู้ศึกษาและทดลองเรื่องจุลินทรีย์เบญจคุณ ช่วยบำรุงและดูแลดิน และอาจารย์ปรีชา บุญท้วม ผู้ช่ำชองเรื่องจุลินทรีย์ดินหอม เพื่อบำรุงดินก่อนการเพาะปลูก นิทรรศการจุลินทรีย์ตัวจิ๋วเปลี่ยนโลก สร้างของขวัญจากดินและนิทรรศการ Stop Soil Erosion, Save Our Future ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน โดยมีคุณปุ๊ก อรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการ

​ทั้งนี้งานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 ภายในงานจัดนิทรรศการของขวัญจากดิน นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน นิทรรศการดินของพ่อ นิทรรศการปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน นิทรรศการดินดล ดลบันดาลชีวิต นิทรรศการพิเศษจากภาคีความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาจากการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 30.วิชา ชม ชิม และเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริงในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 300.บูธ

พิเศษวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชมการแสดงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด สืบทอดพลังแห่งความดีผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน พลังของปวงชนชาวไทย

บุญส่ง วงค์แสง คลิปภาพข่าว

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959