ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ปทุมธานี โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  ขับเคลื่อนงานยุติ เอชไอวี ต่อเนื่อง สามารถยุติการถ่ายทอดเชื้อ  เอช ไอ วี และ ไวรัสจากแม่สู่ลูก เมื่อวันพฤหัสบดีที่  31  ตุลาคม  2562 เวลา  14.00 น. โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ โดยท่านผู้อำนวยการ นายแพทย์รังสรรค์ บุตรชา และนางทิติยา บุญประกอบ หัวหน้าพยาบาลและทีมบุคลากรของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNiCEF) ได้นำทีมแพทย์พยาบาลจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน  50 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย  1.เซ่อเจียน  2. ยูนาน  3. กวางตง  มาศึกษาดูงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลประชาธิปัตย์  โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ นายแพทย์รังสรรค์  บุตรชา และนางทิติยา  บุญประกอบ หัวหน้าพยาบาลและทีมบุคลากรของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ให้การต้อนรับ นายแพทย์รังสรรค์ บุตรชา กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิประเทศเอเชีย และแปซิฟิก และเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ซึ่งอันดับ 1 คือ ประเทศคิวบา ที่สามารถลดอัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ  2  ทางโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ของเราก็มุ่งมั่นในการดูแลยุตอการถ่ายทอดเชื้อ เอช ไอ วี  และ โรคซิฟิลิส จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ อาศัยความร่วมมือจากหญิงตั้งครรภ์และผู้ติดเชื้อโดยใช้ยุทธวิธี

  1. ฝากครรภ์โดยเร็ว ก่อน 12 สัปดาห์ เพื่อได้รับการดูแลสุขภาพตนเองและลูกในครรภ์
  2. รับการปรึกษาพร้อมคู่ เพื่อตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

3.หากหญิงตั้งครรภ์และคู่มีผล การตรวจเลือด เอชไอวี เป็นบวก จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยหญิงตั้งครรภ์จะได้รับยาต้านไวรัส ที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูง (HAART) เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก สามี/คู่  ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานการดูแลของประเทศ

4.เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัส ที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ  รับนมผสมเพื่อทดแทนนมแม่นานถึง 18 เดือนการลดการถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูกจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น แต่ครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นส่วนสำคัญมากที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด รวมทั้งลูกและครอบครัวที่ติดเชื้อ เอชไอวี ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

คลิปภาพข่าว บุญส่ง วงค์แสง

 

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959