ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เปิดให้บริการแล้ว “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ”  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562เวลา14.00น ณ อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรกล่าวรายงาน..โดยมีนายแพทย์ปริญญา นากปุญบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิด “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร”  

จากนโยบายท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์  โดยได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ซึ่งเปิดให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์การเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรครั้งนี้  มี พญ.จรรยา ชัยศิริรัตน์  หน.กลุ่มงานรังสีวิทยา และ พญ.อาชิญาภัท  อินทพงษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ และหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลเข้าร่วมพิธีเปิด

จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้ป่วยและประชาชนจะเข้าถึงบริการขอรับคำแนะนำปรึกษาในการใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค หรือภาวะอาการที่มีหลักฐานชัดเจนถึงประโยชน์จากการใช้กัญชาและเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงคุณประโยชน์กัญชา เพิ่มมากขึ้นจึงได้จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตามวัตถุประสงค์  “คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร”  โดยมีแพทย์ผู้รับการอบรม และได้ประกาศจากแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ คอยให้บริการทุกวันอังคารและพฤหัสดีตั้งแต่เวลา 13.00-16.00น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

พงศภัค มั่นดี ผู้สื่อข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959