ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อรุณเบิกฟ้า!! สิงนักปั่น ร่วมกิจกรรม “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ Bike for Green prison2019” สร้างโอกาส-พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสู่สังคม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย.2562 เวลา 07.30 น. ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ต.วังจันทร์ อ.เเก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายบริหาร) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ Bike for Green prison2019” เพื่อหารายได้สมทบทุนก้าวเพื่อโอกาส โดยมี นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย) นายประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายวิชาการ) และ ดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ร่วมในพิธีและร่วมนำปั่นจักรยานในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยซึ่งในช่วงเช้าได้เปิดลงทะเบียนร่วมแข่งขันดังกล่าว โดยมีนางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร นักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญกองพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดกิจกรรมปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ Bike for Green Prison 2019 ซึ่งนักกีฬาที่มาลงทะเบียนก็จะมีมาจากหลายภาคส่วนและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จากทั่วประเทศ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 ประเภท ประเภทที่1 คือเสือหมอบ ประกอบด้วยรุ่นทั่วไปชาย อายุตั้งแต่ 35-50 ปีขึ้นไป รุ่นทั่วไปหญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ประเภทที่2 คือเสือภูเขา ประกอบด้วย รุ่นทั่วไปชายอายุ 35-50 ปีขึ้นไป รุ่นทั่วไปหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป ระยะทาง 47 กม. โดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 600 คนพ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ตามโครงการ “ปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำ Bike for Green Prison2019″ ในครั้งนี้เพื่อหารายได้เข้า”เงินทุนก้าวเพื่อโอกาส” นำไปเป็นกองทุนสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษที่ไร้ที่พึ่งหรือด้อยโอกาส ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการนำกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ตลอดจนสร้างการยอมรับจากสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกโครงการ “ปั่นสีเขียว เที่ยวเรือนจำ” Bike for Green Prison 2019 จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วยการปั่นจักรยาน พร้อมร่วมชมทัศนียภาพของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในปัจจุบัน อีกทั้ง เป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ และการพัฒนาเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

เกียรติ เด็กบาง นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959