ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ปทุมธานี มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “เกิบนี้เพื่อน้อง ปีที่ 5” ณ โรงเรียนวัดนพรัตนาราม
ม.6 ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เมื่อเวลา09.30น วันที่14 กันยายน 2562 โดยวันนี้ นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง ประธานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน มอบหมายให้ นางเกษร พูลพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน เป็นประธานในพิธี เพื่อเปิดกิจกรรมในการมอบ รองเท้านักเรียน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ตลอดจนถึงเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องครัว ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม ของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็ก ในโครงการ “เกิบนี้เพื่อน้อง ปีที่ 5”ในกิจกรรมครั้งนี้ มีคณะกรรมการศูนย์ประสานงานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน สมาชิกจากจังหวัดต่างๆ ได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค ขนม ของเล่นเด็ก ตุ๊กตา ชุดกีฬา ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องครัว มาร่วมบริจาคในกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก อาทิ กำแพงเพชร ระยอง สมุทรสาคร นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช นครพนม ภูเก็ต ชุมพร ปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 8 ศูนย์ฯโดยในครั้งนี้ ทางมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินต้องขอขอบคุณ บริษัท แอสต้า โฟมแอนด์รับเบอร์ จำกัด ในโอกาสที่เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดินภายใต้โครงการ “เกิบนี้เพื่อน้องปีที่5”โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมการปลูกต้นผลไม้(ต้นทุเรียน) และผักสวนครัว(ต้นเหลียง จำนวน 200 ต้น)ในแปลงผักของโรงเรียนเพื่อให้เป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของทางโรงเรียนด้วยอีกทางหนึ่งจากนั้นได้เข้าสู่พิธีการเปิดโครงการโดย นางเกษร พูลพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน เพื่อมอบสิ่งของต่างๆให้แก่เด็กนักเรียน โดยการรับมอบในครั้งนี้ ร.ต.ท. อุดม แสนจำหน่าย ประธานคณะกรรมศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนพรัตนาราม นางพรรณิภา ช่วยเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนพรัตนาราม คณะครู อาจารย์ นักการภารโรง ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงานให้การต้อนรับในโอกาสนี้ ทางมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนโครงการในปีนี้ทุกๆท่าน ตลอดจนคณะกรรมการศูนย์ประสานงานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน และสมาชิกทุกจังหวัด ที่เสียสละเวลาเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และช่วยกันสร้างสรรสังคมไทยให้เต็มไปด้วยการแบ่งปัน ตามพันธกิจอันทรงเกียรติของมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน
คลิปภาพข่าว
บุญส่ง วงค์แสง ผู้สือข่าว ประชาไท 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959