ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดโครงการ การตรวจคัดกรอมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง โดยวิธี Colonosope เมื่อวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น.ห้องประชุมอู่ทองโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีพิธีเปิดโครงการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจอุจจาระพบเม็ดเลือดแดงโดยมีนพ.อัครพงศ์ จุธากรณ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.สมเพ็ง โชคเฉลิมวงค์/นพ.วิริยะ กัลปพฤกษ์ คณะกรรมการศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยมีคณะแพทย์ อ.นพ.จิรัช จิรธรรมโอภาส ศัลยแพทย์จากรพ.หาดใหญ่ /อ.นพ.ศุภกร มะลิขาว  อายุแพทย์ทางเดินอาหาร รพ.มหาราชนครราชสีมา คุณอัสลีน่า ละเสม และคุณจีรนุช คงพลู พยาบาลศูนย์ส่องกล้อง รพ.หาดใหญ่ รับใบประเกียรติบัตรโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง จากนายแพทย์อัครพงศ์ จุฑากรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลกำแพงเพชรคณะเจ้าหน้าที่ รพ.กำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจครั้งนี้ โดยมี นายแพทย์สมเพ็ง โชคเฉลิมวงศ์กล่าวรายงานเปิดโครงการ.. ในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรับตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงโดยวิธีColonoscope ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีผล FlTfesf ให้ผลบวกเครือข่ายอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ2562โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับต้นต้นในคนไทยและพบว่ามีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดนี้สำหรับกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางเวชปฏิบัติทำให้ตรวจพบความผิดปกติและรักษาได้ตั้งแต่ในระยะก่อนเป็นโรคมะเร็งระยะแรกซึ่งพบว่าสามารถลดอัตราการเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงได้อย่างชัดเจน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนอายุ 50 ถึง 70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้ประชาชนได้รับการคัดกรองและรับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกกรณีที่ตรวจพบความผิดปกกติทั้งนี้เพื่อลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม และคณะกรรมการจัดโครงการจึงได้ทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงปีงบประมาณ 2562 โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คนโดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก                                                                                                                             พงศภัค มั่นดี ทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959