ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กองคลัง เทศบาลเมืองปากช่อง จัดอบรม”ตลาดไนท์บาซ่าร์”ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืน

วันที่ 23 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น.กองคลังเทศเมืองปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดไนท์บาซ่าร์ และ ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบนที่สาธารณะเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบถึงระเบียบข้อปฏิบัติที่เทศบาลกำหนด เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ประกอบการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการค้าขายสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ โดยดำเนินการจัดสถานที่ริมฝั่งถนนมิตรภาพและส่งเสริมนด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบตลาดกลางคืน”ไนท์บาซ่าร์” โดยให้ผู้ประกอบการค้าต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขการรักษาความสะอาดที่เทศบาลเมืองปากช่องกำหนด

นายจเร บ่ายเจริญ รองปลัดเทศเมืองปากช่องได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในรูปแบบตลาดกลางคืน”ไนท์บาซ่าร์ และให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานในรสชาติของอาหารควบคุมความสะอาดให้ถูสุขลักษณะ(Ctean food Good test)

การอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดไนท์บาซ่าร์ประจำปีงบระมาณ 2562 จัดทำโดย กองคลังเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดไนท์บาซ่าร์และผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบนที่ทางสาธารณะจำนวน 450 รายได้ตอบรับการอบรมเป็นอย่างดี

ข่าว. ศุภเดช ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959