ติดต่อห้องพักได้ที่ คุณต่าย 095-747-0871
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ได้ที่ คุณหน่อย 061-939-1959

ภาพงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน (Dinner Talk)
“รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน (Clean Business, Sustainable Thailand)” ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

เบิ้ม เมืองนนท์/รายงาน

cr. สุทนต์ กล้าการขาย

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959