ติดต่อห้องพักได้ที่ คุณต่าย 095-747-0871
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ได้ที่ คุณหน่อย 061-939-1959

เมื่อวันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายประจวบ ธิมา อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นางสาวศรัณยา เลิศศาสตร์วัฒนา ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกในประเทศภายใต้ชื่องานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออก( EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE )ตามโครงการบูรณาการการค้าการลงทุนกิจกรรมหลักพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาสู่ต่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2561 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รวมระยะเวลา 5 วัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดการรวมตัวของผู้ผลิตเครื่องประดับและผ้าทอกลุ่มล้านนาตะวันออกเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอให้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลายใหม่ๆและเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกทั้งในประเทศและต่างประเทศและเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดการรวมตัวของผู้ผลิตเครื่องประดับและผ้าทอกลุ่มล้านนาตะวันออกเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและผ้าทอให้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลายใหม่ๆและเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกทั้งในประเทศและต่างประเทศและเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959