ติดต่อห้องพักได้ที่ คุณต่าย 095-747-0871
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ได้ที่ คุณหน่อย 061-939-1959

สังคมอยุธยา
คุณ ชูชีพ ตรีโภคา ผู้บริหารตลอดแกรนด์ ไนท์พลาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเป็นตัวแทน ปรม. รุ่นที15 เป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพ วางพวงมาลา กราบพระบรมศพ มอบเงินจำนวน 90,000 บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน เมื่อเร็วนี้
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.โทร.081.8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959