ติดต่อห้องพักได้ที่ คุณต่าย 095-747-0871
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ได้ที่ คุณหน่อย 061-939-1959

บ่ายวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายลำเพย ทองก้านบัว และนายชัยวัฒน์ ไข่นาค รองนายกฯ ประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และมอบหมายงานที่จะต้องปฏิบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทราบ

คชสาร เมืองเพชร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959