ติดต่อห้องพักได้ที่ คุณต่าย 095-747-0871
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ได้ที่ คุณหน่อย 061-939-1959

คตป.กระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง (คตป.) กระทวงการคลัง นำโดย พร้อมด้วย นายยุทธนา หยิมการุณ เลขาคณะกรรมการ (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง)

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ท้องที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี รับฟังผลการปฏิบัติราชการจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค พร้อมรับข้อเรียกร้องต่างๆ เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพารกทำงาน จากนั้นเยี่ยมชมประกอบกิจการ SMEs การแปรรูปผลไม้ บริษัท TKK จันทบุรีฟู๊ดส์ จำกัด ดูงานวิสาหกิจชุมชน Startup ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โดยคลังประจำจังหวัดจันทบุรี เข้าส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งขับเคลื่อน Startup ขึ้นในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ทำให้น้องๆ ได้ฝึกอาชีพ ควบคู่การเรียน และสามารถสร้างรายได้ให้กับน้องๆ มีความภูมิใจกับรายได้ที่ได้มาด้วยความสุจริต

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959