ติดต่อห้องพักได้ที่ คุณต่าย 095-747-0871
ติดต่อโฆษณาตำแหน่งนี้ได้ที่ คุณหน่อย 061-939-1959

ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รองปลัด อบต.และ ผอ.กองช่าง อบต.ต้นมะม่วง ลงพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลต้นมะม่วง เพื่อดูความคืบหน้าและสอบถามถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของคณะทำงาน ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ

ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รองปลัด อบต.และ ผอ.กองช่าง อบต.ต้นมะม่วง ลงพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลต้นมะม่วง เพื่อดูความคืบหน้าและสอบถามถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของคณะทำงาน ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะและน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำเพชรบุรีในช่วงฤดูน้ำหลาก เมื่อ 23 สิงหาคม 2560

สำหรับการสร้างเขื่อนบริเวณ หมู่ 6 ตำบลต้นมะม่วง ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลต้นมะม่วง ขอขอบคุณ นายชัยยะ (ปราย) อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี และ นายอภินันทน์ อังกินันทน์ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบุรี ที่จัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,673,000 บาท ในการก่อสร้างเขื่อนครั้งนี้

และน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำเพชรบุรีในช่วงฤดูน้ำหลาก เมื่อ 23 สิงหาคม 2560

สำหรับการสร้างเขื่อนบริเวณ หมู่ 6 ตำบลต้นมะม่วง ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลต้นมะม่วง ขอขอบคุณ นายชัยยะ (ปราย) อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี และ นายอภินันทน์ อังกินันทน์ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบุรี ที่จัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,673,000 บาท ในการก่อสร้างเขื่อนครั้งนี้

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959